Kodi i Lëndës : ECO 104
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë ECO 104-1 Ekonomi Politike Yllka Sela, Msc
2020-2021 / Pranverë ECO 104-1 Ekonomi Politike Yllka Sela, Msc
2019-2020 / Pranverë ECO 104-1 Ekonomi Politike Emirjon Senja, Msc
2018-2019 / Pranverë ECO 104-1 Ekonomi Politike Emirjon Senja, Msc
2017-2018 / Pranverë ECO 104-1 Ekonomi Politike Emirjon Senja, Msc
2016-2017 / Pranverë ECO 104-1 Ekonomi Politike Emirjon Senja, Msc
2015-2016 / Semestri i Verës ECO 104-1 Ekonomi Politike Edlira Mali, Msc
2015-2016 / Pranverë ECO 104-1 Ekonomi Politike Edlira Mali, Msc
2014-2015 / Pranverë ECO 104-1 Ekonomi Politike Fatbardha Kadiu, PhD
2013-2014 / Pranverë ECO 104-1 Ekonomi Politike Etis Jorgji, PhD
2012-2013 / Pranverë ECO 104-1 Ekonomi Politike Etis Jorgji, PhD