Kodi i Lëndës : LAW 101
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë LAW 101-1 Histori e Institucioneve Ilirjana Kaceli, PhD
2021-2022 / Vjeshtë LAW 101-1 Histori e Institucioneve Ilirjana Kaceli, PhD
2021-2022 / Vjeshtë LAW 101-2 Filozofi e së Drejtës Ermira Shkreta, Msc
2020-2021 / Vjeshtë LAW 101-1 Filozofi e së Drejtës Ermira Shkreta, Msc
2020-2021 / Vjeshtë LAW 101-1 Histori e Institucioneve Ilirjana Kaceli, PhD
2019-2020 / Vjeshtë LAW 101-1 Filozofi e së Drejtës Ermira Shkreta, Msc
2018-2019 / Vjeshtë LAW 101-1 Filozofi e së Drejtës Ermira Shkreta, Msc
2017-2018 / Vjeshtë LAW 101-1 Filozofi e së Drejtës Laurela Muca, PhD Candidate
2016-2017 / Vjeshtë LAW 101-1 Filozofi e së Drejtës Laurela Muca, PhD Candidate
2015-2016 / Vjeshtë LAW 101-1 Filozofi e së Drejtës Laurela Muca, PhD Candidate
2015-2016 / Vjeshtë LAW 101-2 Filozofi e së Drejtës Laurela Muca, PhD Candidate
2014-2015 / Vjeshtë LAW 101-1 Filozofi e së Drejtës Albi Kocibelli, PhD Candidate
2013-2014 / Vjeshtë LAW 101-1 Filozofi e së Drejtës Albi Kocibelli, PhD Candidate
2012-2013 / Pranverë LAW 101-1 Filozofi e së Drejtës Albi Kocibelli, PhD Candidate