Kodi i Lëndës : LAW 214
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë LAW 214-1 E Drejtë Penale, Pjesa e Përgjithshme Nertil Bërdufi, PhD
2021-2022 / Pranverë LAW 214-2 International Public Law Gentjan Skara, PhD
2020-2021 / Pranverë LAW 214-1 International Public Law Gentjan Skara, PhD
2019-2020 / Pranverë LAW 214-1 International Public Law Gentjan Skara, PhD
2018-2019 / Semestri i Verës LAW 214-1 International Public Law Gentjan Skara, PhD
2018-2019 / Pranverë LAW 214-1 International Public Law Gentjan Skara, PhD
2017-2018 / Pranverë LAW 214-1 International Public Law Gentjan Skara, PhD
2016-2017 / Pranverë LAW 214-1 International Public Law Gentjan Skara, PhD
2015-2016 / Pranverë LAW 214-1 International Public Law Gentjan Skara, PhD
2014-2015 / Semestri i Verës LAW 214-1 International Public Law Gentjan Skara, PhD
2014-2015 / Pranverë LAW 214-1 International Public Law Albi Kocibelli, PhD Candidate
2013-2014 / Semestri i Verës LAW 214-1 International Public Law Albi Kocibelli, PhD Candidate
2013-2014 / Pranverë LAW 214-1 International Public Law Albi Kocibelli, PhD Candidate
2012-2013 / Pranverë LAW 214-1 International Public Law Albi Kocibelli, PhD Candidate