Kodi i Lëndës : LAW 320
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Vjeshtë LAW 320-1 E Drejta Financiare Saimir Hoxha, Msc
2020-2021 / Pranverë LAW 320-1 E Drejta Financiare Ermira Bushi, Msc
2019-2020 / Pranverë LAW 320-1 E Drejta Financiare Ermira Bushi, Msc
2018-2019 / Pranverë LAW 320-1 E Drejta Financiare Ermira Bushi, Msc
2017-2018 / Pranverë LAW 320-1 E Drejta Financiare Ermira Bushi, Msc
2016-2017 / Pranverë LAW 320-1 E Drejta Financiare Ermira Bushi, Msc
2015-2016 / Semestri i Verës LAW 320-1 E Drejta Financiare Ada Güven, PhD
2015-2016 / Pranverë LAW 320-1 E Drejta Financiare Enkelejda Koka, PhD
2014-2015 / Pranverë LAW 320-1 E Drejta Financiare Enkelejda Koka, PhD
2013-2014 / Pranverë LAW 320-1 E Drejta Financiare Enkelejda Koka, PhD