Kodi i Lëndës : LAW 224
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Pranverë LAW 224-1 E Drejta Agrare Aranit Qinami, Msc
2019-2020 / Pranverë LAW 224-1 E Drejta Agrare Bledar Uku, Msc
2018-2019 / Pranverë LAW 224-1 E Drejta Agrare Bledar Uku, Msc
2017-2018 / Pranverë LAW 224-1 E Drejta Agrare Bledar Uku, Msc
2016-2017 / Pranverë LAW 224-1 E Drejta Agrare Bledar Uku, Msc