Kodi i Lëndës : LAW 325
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Vjeshtë LAW 325-1 E Drejtë e Falimentimit Saimir Hoxha, Msc