Kodi i Lëndës : LAW 232
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë LAW 232-1 E Drejta Penale, Pjesa e Posacme Erisa Datja, Msc
2020-2021 / Pranverë LAW 232-1 E Drejta Penale, Pjesa e Posacme Altin Shegani, Prof. Dr
2019-2020 / Pranverë LAW 232-1 E Drejta Penale, Pjesa e Posacme Altin Shegani, Prof. Dr
2018-2019 / Pranverë LAW 232-1 E Drejta Penale, Pjesa e Posacme Altin Shegani, Prof. Dr
2017-2018 / Semestri i Verës LAW 232-1 E Drejta Penale, Pjesa e Posacme Ermira Bushi, Msc
2017-2018 / Pranverë LAW 232-1 E Drejta Penale, Pjesa e Posacme Bojana Hajdini, PhD
2016-2017 / Pranverë LAW 232-1 E Drejta Penale, Pjesa e Posacme Bojana Hajdini, PhD
2015-2016 / Pranverë LAW 232-1 E Drejta Penale, Pjesa e Posacme Bojana Hajdini, PhD
2014-2015 / Pranverë LAW 232-1 E Drejta Penale, Pjesa e Posacme Bojana Hajdini, PhD
2013-2014 / Pranverë LAW 232-1 E Drejta Penale, Pjesa e Posacme Fatjona Memcaj, PhD Candidate
2012-2013 / Pranverë LAW 232-1 E Drejta Penale, Pjesa e Posacme Altin Shegani, Prof. Dr