Kodi i Lëndës : LAW 334
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2018-2019 / Pranverë LAW 334-1 E Drejta Penale Evropiane Nertil Bërdufi, PhD
2016-2017 / Pranverë LAW 334-1 E Drejta Penale Evropiane Nertil Bërdufi, PhD
2015-2016 / Pranverë LAW 334-1 E Drejta Penale Evropiane Nertil Bërdufi, PhD
2014-2015 / Pranverë LAW 334-1 E Drejta Penale Evropiane Nertil Bërdufi, PhD