Kodi i Lëndës : LAW 222
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë LAW 222-1 E drejta e detyrimeve Ada Güven, PhD
2020-2021 / Pranverë LAW 222-1 E drejta e detyrimeve Suela Ndreca, Msc
2019-2020 / Pranverë LAW 222-1 E drejta e detyrimeve Ada Güven, PhD
2018-2019 / Pranverë LAW 222-1 E drejta e detyrimeve Ada Güven, PhD
2017-2018 / Pranverë LAW 222-1 E drejta e detyrimeve Ada Güven, PhD
2016-2017 / Semestri i Verës LAW 222-1 E drejta e detyrimeve Ermira Shkreta, Msc
2016-2017 / Pranverë LAW 222-1 E drejta e detyrimeve Ermira Shkreta, Msc
2015-2016 / Pranverë LAW 222-1 E drejta e detyrimeve Ada Güven, PhD
2014-2015 / Pranverë LAW 222-1 E drejta e detyrimeve Ada Güven, PhD
2013-2014 / Pranverë LAW 222-1 E drejta e detyrimeve Marjana Semini, Prof. Dr
2012-2013 / Pranverë LAW 222-1 E drejta e detyrimeve Marjana Semini, Prof. Dr