Emri i Lëndës : The Law of Armed Conflicts
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
LAW 417-1 D 1 3 1 0 3.50 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi The course covers the essential aspects of the Law of Armed Conflict (LOAC), often referred to as international humanitarian law (IHL). This course will be concerned with jus in bello, law in war – battlefield law – much more than jus ad bellum, the law concerning the resort to arms. We will stress LOAC/IHL concepts applicable in land-based armed conflicts between States, and conflicts between States and non-State actors and armed opposition groups.
Objektivat The objective of these lectures is to • Provide the students with a basic knowledge and understanding of both the substantive and procedural aspects of the law of armed conflict Introduce the students to the basic objectives and principles underlying the rules of armed conflict, including the major treaties, enforcement mechanisms, and the relationship between humanitarian and human rights law Develop students’ skills in applying, analyzing and critiquing the relevant principles
Programi i Lëndës
JavaTema
1Ligji i konfliktit të armatosur: background & HistoriaKonventat e Gjenevës 1949Protokollet Shtesë I, II, dhe III
2Llojet e konflikteve dhe kufijtë e zbatueshmërisë së ligjit: (i) konflikteve ndërkombëtare, (ii) konflikteve të armatosura jo-ndërkombëtare, (iii) lëvizjet vetëvendosjes; (iv) konflikti i armatosur ndërkombëtarizuar
3Ligji për zhvillimin e armiqësive: (i) joluftëtarët, (ii) të plagosurit, të sëmurët dhe të shipwrecked, (iii) personeli humanitare dhe stema mbrojtëse, (iv) luftëtarët dhe të burgosurit e luftës: Statusi dhe trajtimi, (v) spiunët , mercenarët, (vi) metodat e luftimit, (vii) do të thotë të luftuar, (viii) çështjet: armë bërthamore, kontrolli i armëve dhe çarmatimi, kultura, mjedisi
4Problemi i terrorizmit dhe terroristëve: statusi, të drejtat, luftë asimetrike, nevoja, dhe vrasja
5Ndërkombëtare vs Jo-Ndërkombëtare Konflikte të Armatosura
6Statusi i fushëbetejës në IAC
7Statusi i fushëbetejës në NIAC
8Provim Gjysmëfinal
9Ligji i pushtimit
10Marrëdhëniet në mes të të drejtave të njeriut dhe të drejtës humanitare
11Implementimi, përgjegjësia dhe zbatimi
12Krimet e luftës, krime kundër njerëzimit dhe gjenocid
13Ushtarët fëmijë
14Gratë në luftë
15Ligji aktual i vështirë i çështjeve të konfliktit të armatosurLufta KibernetikeGuantanamo dhe komisionet ushtarake
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori 0
Përdorimi i komp. 0
Të tjera 0
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të demonstrojnë një kuptim të sofistikuar të historisë së lëvizjes drejt humanizimit të konfliktit të armatosur, si dhe shkaqet e kuadrit ligjor kompleks që ekziston në të Drejtën Ndërkombëtare.
2Të kuptojnë marrëdhëniet mes jus ad bellum dhe jus in Bello, dhe dallimet e ndryshme brenda këtyre ligjeve të luftës
3Të demonstrojnë një kuptim konceptual të avancuar të së drejtës ndërkombëtare të Konfliktit të Armatosur, çfarë është, cilin ose çfarë ndikon, sistemi brenda të cilit operon, dhe se si ajo ndërlidhet me sistemin e brendshëm ligjor.
4Të shqyrtojnë në mënyrë kritike, krahasojnë dhe vlerësojnë teori të ndryshme dhe pikëpamjet e autoriteteve drejtuese, dhe të të zhvillojnë perspektivat e tyre në lidhje me polemikat akademike.
5Të angazhohen drejtpërdrejt me materiale parësore ligjore, si dhe punime të avancuara shkencore, dhe të jenë në gjendje të vlerësojnë në mënyrë kritike vendimet udhëheqëse të gjykatave dhe tribunaleve ndërkombëtare, dhe kontributin që këto vendime.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale115
Kuize00
Projekte115
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 155
Gjysmë finale 100
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 145
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.8
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)