Emri i Lëndës : International Investment Law
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
LAW 424-1 B 2 3 1 0 3.50 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi This course will examine multinational corporations (MNCs) and their overseas investment activities, international arbitration before the World Bank’s International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID). This subject will focus on the international law relevant to the resolution of investment disputes rather than on the law of “doing deals”. Over the course of the semester we will examine the sources of international legal rules governing the treatment of FDI, including primarily Bilateral Investment Treaties, or BITs, and the investment chapters of Free Trade Agreements, the North American Free Trade Agreement (NAFTA), and the NZ – China FTA.
Objektivat The main purpose of this course is to provide you with an overview of the international law of foreign investment, which is based on customary international law, investment treaties and the interpretation of both by international tribunals. We will cover both substantive obligations and the procedures of investor-state arbitration. International investment law provides framework rules within which countries implement their domestic laws regarding foreign investment
Programi i Lëndës
JavaTema
1Introduction to International Investment
2Introduction to International Investment Law, The International Investment Treaty RegimeInvestment Contracts and Insurance
3The Scope of International Investment Agreement CommitmentsInvestors and Investments, NAFTA, Articles 1101, 1106, 1109, 1117, and 1139ICSID Convention
4Admission and Establishment
5Expropriation
6Fair and Equitable Treatment NAFTA, Article 1105NAFTA Free Trade Commission Note on Interpretation
7Full Protection and Security
8Provim Gjysmëfinal
9Discrimination: National Treatment Analysis of like products, and how NAFTA fits with the GATT
10Discrimination: Most Favoured Nation (MFN)
11Umbrella Clauses, Access to Justice, Emergency, Necessity, Force MajeureExhaustion of Local Remedies and Transfer of Funds
12Exceptions
13Dispute Settlement State-to-StateInvestor-State Arbitration
14Other Issues Regarding Scope of the Process and Relationship with other Treaties
15The Future – Going Beyond Investor-Protection to Integrate Social, Environmental Human Rights and Development Concerns into International Investment Law
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori 0
Përdorimi i komp. 0
Të tjera 0
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Upon the completion of the course the students should be able to understand the functioning and operation of the investor-state dispute settlement mechanisms found in many of the international investments treaties.
2Upon the completion of the course the students should be able to understand the substantive obligations and the procedures of investor-state arbitration.
3Upon the completion of the course the students should be able to undterstand the Key treaties and agreements used in international dispute settlement
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 050
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11515
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 145
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.8
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)