Emri i Lëndës : Legal Regulation of International Security
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
LAW 515-1 D 4 3 1 0 3.50 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kjo lëndë synon tu japë pjesëmarrësve një vështrim të përgjithshëm të politikës së Marrëdhënieve Ndërkombëtare me referencë të veçantë në të Drejtën e Sigurisë Ndërkombëtare, rëndësinë e saj në praktikë duke referuar të gjitha ligjet përkatëse të rasteve të ndërhyrjes. Studentët do të njihen me aktorët e angazhuar për të promovuar sigurinë, natyrën e detyrueshme të Rezolutës së Këshillit OKB-së dhe Veprimit të Jashtëm të BE-së, bazën ligjore të së Drejtës së Sigurisë Ndërkombëtare dhe do të identifikojnë faktorët kryesorë që dëmtojnë sigurinë në botë dhe në Ballkanin Perëndimor.
Objektivat Duke përfunduar këtë klasë, pjesëmarrësit do jenë në gjendje të kuptojnë sistemin juridik ndërkombëtar të sigurisë, aktorët kryesorë (OKB dhe BE) që përfshihen për të ruajtur dhe për të nxitur sigurinë në botë, faktorët që dëmtojnë sigurinë ndërkombëtare dhe t'u mundësohet të kuptojnë temat më të diskutuara në praktikë të tilla si ndërhyrja në Kosovë, Afganistan dhe Irak duke iu referuar rezolutave të Këshillit të OKB-së.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Vështrim historik i së Drejtës së Sigurisë Ndërkombëtare
2Teoritë e së Drejtës së Sigurisë Ndërkombëtare
3Kontrolli i armëve bërthamore 1 - Roli i vendimeve të OKB-së dhe GJND
4Kontrolli i armëve bërthamore 2 - Krizave e raketave Kubane dhe Kontrolli i Armëve të Superfuqive
5Ndalesat kundër armëve kimike dhe biologjike
6Armët në hapësirë dhe Raketat Mbrojtëse
7Ndërhyrja me forcë në Kosovë
8Provim Gjysmëfinal
9Ndërhyrja me forcë në Afganistan dhe Irak
10Në përgjigje të 11 shtatorit: një kthim në Sigurinë Kombëtare
11Anti-Terrorizmi sulm mbi sovranitetit shtetëror
12Këshilli i Sigurimit ligjbërës?
13Zgjerimi i Axhendës së Sigurisë: Sëmundjet, Varfëria, Qëndrueshmëria Mjedisore
14BE-ja si një Aktor i Sigurisë në Ballkanin Perëndimor
15Siguria Njerëzore si një e Sfiduar në të drejtën Ndërkombëtare
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori 0
Përdorimi i komp. 0
Të tjera 0
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Pas përfundimit të kursit, studentët do jenë në gjendje të kuptojnë të drejtën ndërkombëtare të sigurisë
2Pas përfundimit të kursit, studentët do jenë në gjendje të kuptojnë faktorët që ndikojnë në sigurinë ndërkombëtare
3Pas përfundimit të kursit, studentët do jenë në gjendje të kuptojnë rolin e terrorizmit si një kërcënim për sigurinë kombëtare.
4Pas përfundimit të kursit, studentët do jenë në gjendje të kuptojnë politikat e OKB-së dhe BE-së për të ruajtur dhe për të nxitur sigurinë.
5Pas përfundimit të kursit, studentët do jenë në gjendje të kuptojnë rolin e OKB-së dhe BE-së si aktor të sigurisë.
6Pas përfundimit të kursit, studentët do jenë në gjendje të kuptojnë të drejtën ndërkombëtare të sigurisë
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize210
Projekte130
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 115
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final55
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final45
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 11010
Gjysmë finale 0100
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 140
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)