Kodi i Lëndës : LAW 525
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë LAW 525-1 International Intellectual Property Law and Infringements Ada Güven, PhD
2021-2022 / Vjeshtë LAW 525-1 International Intellectual Property Law and Infringements Ada Güven, PhD
2018-2019 / Vjeshtë LAW 525-1 International Intellectual Property Law and Infringements Bojana Hajdini, PhD
2017-2018 / Vjeshtë LAW 525-1 International Intellectual Property Law and Infringements Bojana Hajdini, PhD
2016-2017 / Vjeshtë LAW 525-1 International Intellectual Property Law and Infringements Bojana Hajdini, PhD
2015-2016 / Vjeshtë LAW 525-1 International Intellectual Property Law and Infringements Marjana Semini, Prof. Dr
2013-2014 / Vjeshtë LAW 525-1 International Intellectual Property Law and Infringements Marjana Semini, Prof. Dr