Kodi i Lëndës : LAW 511
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë LAW 511-1 International Relations and Legal Settlements of Disputes Gentjan Skara, PhD
2021-2022 / Vjeshtë LAW 511-1 International Relations and Legal Settlements of Disputes Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2020-2021 / Vjeshtë LAW 511-1 International Relations and Legal Settlements of Disputes Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2018-2019 / Vjeshtë LAW 511-1 International Relations and Legal Settlements of Disputes Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2017-2018 / Vjeshtë LAW 511-1 International Relations and Legal Settlements of Disputes Isa Erbaş, PhD
2016-2017 / Vjeshtë LAW 511-1 International Relations and Legal Settlements of Disputes Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2015-2016 / Vjeshtë LAW 511-1 International Relations and Legal Settlements of Disputes Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2013-2014 / Vjeshtë LAW 511-1 International Relations and Legal Settlements of Disputes Ferdinand Gjana, Prof. Dr