Kodi i Lëndës : LAW 413
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë LAW 413-1 European Union Law Gentjan Skara, PhD
2021-2022 / Vjeshtë LAW 413-1 European Union Law Gentjan Skara, PhD
2020-2021 / Vjeshtë LAW 413-1 European Union Law Gentjan Skara, PhD
2019-2020 / Vjeshtë LAW 413-1 European Union Law Ardita Alsula, PhD
2018-2019 / Vjeshtë LAW 413-1 European Union Law Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2017-2018 / Vjeshtë LAW 413-1 European Union Law Ferdinand Xhaferaj, PhD
2016-2017 / Vjeshtë LAW 413-1 European Union Law Ferdinand Xhaferaj, PhD
2015-2016 / Vjeshtë LAW 413-1 European Union Law Harun Kılıç, PhD
2014-2015 / Vjeshtë LAW 413-1 European Union Law Harun Kılıç, PhD
2012-2013 / Pranverë LAW 413-1 EU Law Iva Zajmi, Prof. Asoc. Dr.