Kodi i Lëndës : LAW 515
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2018-2019 / Vjeshtë LAW 515-1 Legal Regulation of International Security Isa Erbaş, PhD
2017-2018 / Vjeshtë LAW 515-1 Legal Regulation of International Security Ferdinand Gjana, Prof. Dr