Kodi i Lëndës : LAW 422
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë LAW 422-1 Private International Law Ada Güven, PhD
2020-2021 / Pranverë LAW 422-1 Private International Law Gentjan Skara, PhD
2017-2018 / Pranverë LAW 422-1 Private International Law Saimir Shatku, PhD
2016-2017 / Pranverë LAW 422-1 Private International Law Irvin Faniko, PhD
2015-2016 / Pranverë LAW 422-1 Private International Law Irvin Faniko, PhD
2014-2015 / Pranverë LAW 422-1 Private International Law Harun Kılıç, PhD
2012-2013 / Pranverë LAW 422-1 Private International Law Arjan Lame, PhD