Kodi i Lëndës : LAW 424
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2017-2018 / Pranverë LAW 424-1 International Investment Law Ferdinand Xhaferaj, PhD
2016-2017 / Pranverë LAW 424-1 International Investment Law Nertil Bërdufi, PhD
2015-2016 / Pranverë LAW 424-1 International Investment Law Harun Kılıç, PhD
2014-2015 / Pranverë LAW 424-1 International Investment Law Harun Kılıç, PhD
2012-2013 / Pranverë LAW 424-1 International Investment Law Yasin Sezer, Prof. Asoc. Dr.