Kodi i Lëndës : LAW 414
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë LAW 414-1 Public International Law Gentjan Skara, PhD
2020-2021 / Pranverë LAW 414-1 Public International Law Gentjan Skara, PhD
2017-2018 / Pranverë LAW 414-1 Public International Law Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2016-2017 / Pranverë LAW 414-1 Public International Law Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2015-2016 / Pranverë LAW 414-1 Public International Law Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2014-2015 / Pranverë LAW 414-1 Public International Law Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2012-2013 / Pranverë LAW 414-1 Public International Law Ferdinand Gjana, Prof. Dr