Kodi i Lëndës : LAW 517
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2013-2014 / Vjeshtë LAW 517-1 Democratic Values and International Law Arjan Lame, PhD