Kodi i Lëndës : LAW 417
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2015-2016 / Vjeshtë LAW 417-1 The Law of Armed Conflicts Arjan Lame, PhD
2014-2015 / Vjeshtë LAW 417-1 The Law of Armed Conflicts Arjan Lame, PhD