Kodi i Lëndës : LAW 513
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Vjeshtë LAW 513-1 The Law of Diplomatic and Consular Relations Gentjan Skara, PhD
2015-2016 / Vjeshtë LAW 513-1 The Law of Diplomatic and Consular Relations Ferdinand Xhaferaj, PhD
2013-2014 / Vjeshtë LAW 513-1 The Law of Diplomatic and Consular Relations Yasin Sezer, Prof. Asoc. Dr.