Kodi i Lëndës : LAW 406
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Vjeshtë LAW 406-1 Law, Reconciliation and Reconstruction of Post-conflict Society Bledar Uku, Msc
2014-2015 / Pranverë LAW 406-1 Law, Reconciliation and Reconstruction of Post-conflict Society Ferdinand Xhaferaj, PhD
2012-2013 / Pranverë LAW 406-1 Law, Reconciliation and Reconstruction of Post-conflict Society Yasin Sezer, Prof. Asoc. Dr.