Kodi i Lëndës : LAW 412
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë LAW 412-1 International Human Rights Law Denard Veshi, Prof. Asoc. Dr.
2020-2021 / Pranverë LAW 412-1 International Human Rights Law Oriona Mucollari, Prof. Asoc. Dr.
2017-2018 / Pranverë LAW 412-1 International Human Rights Law Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2016-2017 / Pranverë LAW 412-1 International Human Rights Law Idlir Peçi, PhD
2015-2016 / Pranverë LAW 412-1 International Human Rights Law Arjan Lame, PhD
2014-2015 / Pranverë LAW 412-1 International Human Rights Law Arjan Lame, PhD
2014-2015 / Pranverë LAW 412-2 International Human Rights Law Arjan Lame, PhD
2013-2014 / Pranverë LAW 412-1 International Human Rights Law Arjan Lame, PhD
2012-2013 / Pranverë LAW 412-1 International Human Rights Law Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2012-2013 / Pranverë LAW 412-2 International Human Rights Law Ferdinand Gjana, Prof. Dr