Kodi i Lëndës : LAW 552
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë LAW 552-1 Master Thesis Gentjan Skara, PhD
2021-2022 / Pranverë LAW 552-1 Master Thesis Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2021-2022 / Pranverë LAW 552-2 Master Thesis Gentjan Skara, PhD
2021-2022 / Pranverë LAW 552-3 Master Thesis Nertil Bërdufi, PhD
2021-2022 / Pranverë LAW 552-4 Master Thesis Ada Güven, PhD
2020-2021 / Pranverë LAW 552-1 Master Thesis Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2020-2021 / Pranverë LAW 552-2 Master Thesis Ferdinand Xhaferaj, PhD
2020-2021 / Pranverë LAW 552-3 Master Thesis Nertil Bërdufi, PhD
2020-2021 / Pranverë LAW 552-4 Master Thesis Gentjan Skara, PhD
2020-2021 / Pranverë LAW 552-5 Master Thesis Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2019-2020 / Semestri i Verës LAW 552-1 Master Thesis Nertil Bërdufi, PhD
2019-2020 / Pranverë LAW 552-1 Master Thesis Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2019-2020 / Pranverë LAW 552-2 Master Thesis Ferdinand Xhaferaj, PhD
2019-2020 / Pranverë LAW 552-3 Master Thesis Nertil Bërdufi, PhD
2019-2020 / Vjeshtë LAW 552-1 Master Thesis Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2019-2020 / Vjeshtë LAW 552-2 Master Thesis Ferdinand Xhaferaj, PhD
2019-2020 / Vjeshtë LAW 552-3 Master Thesis Nertil Bërdufi, PhD
2018-2019 / Semestri i Verës LAW 552-1 Master Thesis Ferdinand Xhaferaj, PhD
2018-2019 / Pranverë LAW 552-1 Master Thesis Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2018-2019 / Pranverë LAW 552-2 Master Thesis Ferdinand Xhaferaj, PhD
2018-2019 / Pranverë LAW 552-3 Master Thesis Nertil Bërdufi, PhD
2018-2019 / Vjeshtë LAW 552-1 Master Thesis Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2018-2019 / Vjeshtë LAW 552-2 Master Thesis Nertil Bërdufi, PhD
2018-2019 / Vjeshtë LAW 552-3 Master Thesis Bojana Hajdini, PhD
2017-2018 / Semestri i Verës LAW 552-1 Master Thesis Ferdinand Xhaferaj, PhD
2017-2018 / Semestri i Verës LAW 552-2 Master Thesis Nertil Bërdufi, PhD
2017-2018 / Semestri i Verës LAW 552-3 Master Thesis Bojana Hajdini, PhD
2017-2018 / Pranverë LAW 552-1 Master Thesis Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2017-2018 / Pranverë LAW 552-2 Master Thesis Ferdinand Xhaferaj, PhD
2017-2018 / Pranverë LAW 552-3 Master Thesis Nertil Bërdufi, PhD
2017-2018 / Pranverë LAW 552-4 Master Thesis Bojana Hajdini, PhD
2017-2018 / Vjeshtë LAW 552-1 Master Thesis Nertil Bërdufi, PhD
2016-2017 / Semestri i Verës LAW 552-1 Master Thesis Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2016-2017 / Semestri i Verës LAW 552-2 Master Thesis Ferdinand Xhaferaj, PhD
2016-2017 / Semestri i Verës LAW 552-3 Master Thesis Nertil Bërdufi, PhD
2016-2017 / Pranverë LAW 552-1 Master Thesis Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2016-2017 / Pranverë LAW 552-2 Master Thesis Ferdinand Xhaferaj, PhD
2016-2017 / Pranverë LAW 552-3 Master Thesis Nertil Bërdufi, PhD
2016-2017 / Pranverë LAW 552-4 Master Thesis Bojana Hajdini, PhD
2016-2017 / Vjeshtë LAW 552-1 Master Thesis Ferdinand Xhaferaj, PhD
2016-2017 / Vjeshtë LAW 552-2 Master Thesis Nertil Bërdufi, PhD
2015-2016 / Semestri i Verës LAW 552-1 Master Thesis Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2015-2016 / Semestri i Verës LAW 552-2 Master Thesis Ferdinand Xhaferaj, PhD
2015-2016 / Semestri i Verës LAW 552-3 Master Thesis Nertil Bërdufi, PhD
2015-2016 / Semestri i Verës LAW 552-4 Master Thesis Bojana Hajdini, PhD
2015-2016 / Pranverë LAW 552-1 Master Thesis Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2015-2016 / Pranverë LAW 552-2 Master Thesis Ferdinand Xhaferaj, PhD
2015-2016 / Pranverë LAW 552-3 Master Thesis Harun Kılıç, PhD
2015-2016 / Pranverë LAW 552-4 Master Thesis Irvin Faniko, PhD
2015-2016 / Pranverë LAW 552-5 Master Thesis Nertil Bërdufi, PhD
2015-2016 / Pranverë LAW 552-6 Master Thesis Bojana Hajdini, PhD
2015-2016 / Vjeshtë LAW 552-1 Master Thesis Ferdinand Xhaferaj, PhD
2015-2016 / Vjeshtë LAW 552-2 Master Thesis Bojana Hajdini, PhD
2015-2016 / Vjeshtë LAW 552-3 Master Thesis Irvin Faniko, PhD
2014-2015 / Pranverë LAW 552-1 Master Thesis Bojana Hajdini, PhD
2013-2014 / Semestri i Verës LAW 552-1 Master Thesis Ferdinand Xhaferaj, PhD
2013-2014 / Semestri i Verës LAW 552-2 Master Thesis Arjan Lame, PhD
2013-2014 / Semestri i Verës LAW 552-3 Master Thesis Fabian Zhilla, PhD
2013-2014 / Semestri i Verës LAW 552-4 Master Thesis Altin Shegani, Prof. Dr
2013-2014 / Semestri i Verës LAW 552-5 Master Thesis Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2013-2014 / Pranverë LAW 552-1 Master Thesis Ferdinand Xhaferaj, PhD
2013-2014 / Pranverë LAW 552-2 Master Thesis Arjan Lame, PhD
2013-2014 / Pranverë LAW 552-3 Master Thesis Irvin Faniko, PhD
2013-2014 / Vjeshtë LAW 552-1 Master Thesis Altin Shegani, Prof. Dr
2013-2014 / Vjeshtë LAW 552-2 Master Thesis Ferdinand Xhaferaj, PhD
2012-2013 / Pranverë LAW 552-1 Master Thesis Altin Shegani, Prof. Dr