Kodi i Lëndës : LAW 403
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë LAW 403-1 History and Theory of International Law Arjan Lame, PhD
2021-2022 / Vjeshtë LAW 403-1 History and Theory of International Law Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2020-2021 / Vjeshtë LAW 403-1 History and Theory of International Law Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2019-2020 / Vjeshtë LAW 403-1 History and Theory of International Law Arjan Lame, PhD
2018-2019 / Vjeshtë LAW 403-1 History and Theory of International Law Arjan Lame, PhD
2017-2018 / Vjeshtë LAW 403-1 History and Theory of International Law Arjan Lame, PhD
2016-2017 / Vjeshtë LAW 403-1 History and Theory of International Law Arjan Lame, PhD
2015-2016 / Vjeshtë LAW 403-1 History and Theory of International Law Çlirim Toci, PhD
2014-2015 / Vjeshtë LAW 403-1 History and Theory of International Law Ferdinand Xhaferaj, PhD