Kodi i Lëndës : LAW 431
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë LAW 431-1 E Drejta Penale, Pjesa e Posaçme e Avancuar Altin Shegani, Prof. Dr
2021-2022 / Vjeshtë LAW 431-1 E Drejta Penale, Pjesa e Posaçme e Avancuar Altin Shegani, Prof. Dr
2020-2021 / Vjeshtë LAW 431-1 E Drejta Penale, Pjesa e Posaçme e Avancuar Altin Shegani, Prof. Dr
2019-2020 / Vjeshtë LAW 431-1 E Drejta Penale, Pjesa e Posaçme e Avancuar Altin Shegani, Prof. Dr
2018-2019 / Vjeshtë LAW 431-1 E Drejta Penale, Pjesa e Posaçme e Avancuar Altin Shegani, Prof. Dr
2017-2018 / Vjeshtë LAW 431-1 E Drejta Penale, Pjesa e Posaçme e Avancuar Altin Shegani, Prof. Dr
2016-2017 / Vjeshtë LAW 431-1 E Drejta Penale, Pjesa e Posaçme e Avancuar Altin Shegani, Prof. Dr
2015-2016 / Vjeshtë LAW 431-1 E Drejta Penale, Pjesa e Posaçme e Avancuar Altin Shegani, Prof. Dr
2014-2015 / Vjeshtë LAW 431-1 E Drejta Penale, Pjesa e Posaçme e Avancuar Altin Shegani, Prof. Dr
2013-2014 / Vjeshtë LAW 431-1 E Drejta Penale, Pjesa e Posaçme e Avancuar Altin Shegani, Prof. Dr
2012-2013 / Pranverë LAW 431-1 E Drejta Penale, Pjesa e Posaçme e Avancuar 2 Altin Shegani, Prof. Dr