Kodi i Lëndës : LAW 438
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë LAW 438-1 Kriminologji – Penologji e Avancuar Nertil Bërdufi, PhD
2020-2021 / Pranverë LAW 438-1 Kriminologji – Penologji e Avancuar Nertil Bërdufi, PhD
2019-2020 / Pranverë LAW 438-1 Kriminologji – Penologji e Avancuar Nertil Bërdufi, PhD
2018-2019 / Pranverë LAW 438-1 Kriminologji – Penologji e Avancuar Nertil Bërdufi, PhD
2017-2018 / Pranverë LAW 438-1 Kriminologji – Penologji e Avancuar Nertil Bërdufi, PhD
2016-2017 / Pranverë LAW 438-1 Kriminologji – Penologji e Avancuar Nertil Bërdufi, PhD
2015-2016 / Pranverë LAW 438-1 Kriminologji – Penologji e Avancuar Vasilika Hysi, Prof. Dr
2014-2015 / Pranverë LAW 438-1 Kriminologji – Penologji e Avancuar Vasilika Hysi, Prof. Dr
2014-2015 / Pranverë LAW 438-2 Kriminologji – Penologji e Avancuar Arjan Lame, PhD
2013-2014 / Pranverë LAW 438-1 Kriminologji – Penologji e Avancuar Vasilika Hysi, Prof. Dr