Kodi i Lëndës : LAW 533
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë LAW 533-1 Kriminalistikë Nertil Bërdufi, PhD
2021-2022 / Vjeshtë LAW 533-1 Kriminalistikë Nertil Bërdufi, PhD
2020-2021 / Vjeshtë LAW 533-1 Kriminalistikë Nertil Bërdufi, PhD
2019-2020 / Vjeshtë LAW 533-1 Kriminalistikë Nertil Bërdufi, PhD
2018-2019 / Vjeshtë LAW 533-1 Kriminalistikë Bojana Hajdini, PhD
2017-2018 / Vjeshtë LAW 533-1 Kriminalistikë Nertil Bërdufi, PhD
2016-2017 / Vjeshtë LAW 533-1 Kriminalistikë Eduard Haxhihyseni, PhD
2015-2016 / Vjeshtë LAW 533-1 Kriminalistikë Ilir Mandro, Prof. Dr
2014-2015 / Vjeshtë LAW 533-1 Kriminalistikë Eduard Haxhihyseni, PhD
2012-2013 / Pranverë LAW 533-1 Kriminalistikë Eduard Haxhihyseni, PhD