Kodi i Lëndës : LAW 531
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë LAW 531-1 Politikat Penale Nertil Bërdufi, PhD
2021-2022 / Vjeshtë LAW 531-1 Politikat Penale Ada Güven, PhD
2020-2021 / Vjeshtë LAW 531-1 Politikat Penale Bojana Hajdini, PhD
2019-2020 / Vjeshtë LAW 531-1 Politikat Penale Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2018-2019 / Vjeshtë LAW 531-1 Politikat Penale Bojana Hajdini, PhD
2017-2018 / Vjeshtë LAW 531-1 Politikat Penale Bojana Hajdini, PhD
2016-2017 / Vjeshtë LAW 531-1 Politikat Penale Bojana Hajdini, PhD
2015-2016 / Vjeshtë LAW 531-1 Politikat Penale Vasilika Hysi, Prof. Dr
2015-2016 / Vjeshtë LAW 531-2 Politikat Penale Bojana Hajdini, PhD
2014-2015 / Vjeshtë LAW 531-1 Politikat Penale Vasilika Hysi, Prof. Dr