Kodi i Lëndës : LAW 401
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë LAW 401-1 Metoda Kërkimore Denard Veshi, Prof. Asoc. Dr.
2021-2022 / Vjeshtë LAW 401-1 Metoda Kërkimore Ada Güven, PhD
2020-2021 / Vjeshtë LAW 401-1 Metoda Kërkimore Ferdinand Xhaferaj, PhD
2019-2020 / Vjeshtë LAW 401-1 Metoda Kërkimore Ferdinand Xhaferaj, PhD
2018-2019 / Vjeshtë LAW 401-1 Metoda Kërkimore Ferdinand Xhaferaj, PhD
2017-2018 / Vjeshtë LAW 401-1 Metoda Kërkimore Ferdinand Xhaferaj, PhD
2016-2017 / Vjeshtë LAW 401-1 Metoda Kërkimore Ferdinand Xhaferaj, PhD
2015-2016 / Vjeshtë LAW 401-1 Metoda Kërkimore Ferdinand Xhaferaj, PhD
2015-2016 / Vjeshtë LAW 401-2 Metoda Kërkimore Ferdinand Xhaferaj, PhD
2014-2015 / Vjeshtë LAW 401-1 Metoda Kërkimore Arjan Lame, PhD
2014-2015 / Vjeshtë LAW 401-2 Metoda Kërkimore Arjan Lame, PhD
2012-2013 / Pranverë LAW 401-1 Research Methods Ferdinand Gjana, Prof. Dr