Kodi i Lëndës : LAW 433
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë LAW 433-1 Procedurë Penale e Avancuar me Praktikë Gjyqësore Adnan Xholi, PhD
2021-2022 / Vjeshtë LAW 433-1 Procedurë Penale e Avancuar me Praktikë Gjyqësore Adnan Xholi, PhD
2020-2021 / Vjeshtë LAW 433-1 Procedurë Penale e Avancuar me Praktikë Gjyqësore Adnan Xholi, PhD
2019-2020 / Vjeshtë LAW 433-1 Procedurë Penale e Avancuar me Praktikë Gjyqësore Adnan Xholi, PhD
2018-2019 / Vjeshtë LAW 433-1 Procedurë Penale e Avancuar me Praktikë Gjyqësore Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2017-2018 / Vjeshtë LAW 433-1 Procedurë Penale e Avancuar me Praktikë Gjyqësore Nertil Bërdufi, PhD
2016-2017 / Vjeshtë LAW 433-1 Procedurë Penale e Avancuar me Praktikë Gjyqësore Nertil Bërdufi, PhD
2015-2016 / Vjeshtë LAW 433-1 Procedurë Penale e Avancuar me Praktikë Gjyqësore Bojana Hajdini, PhD
2014-2015 / Vjeshtë LAW 433-1 Procedurë Penale e Avancuar me Praktikë Gjyqësore Irvin Faniko, PhD
2013-2014 / Vjeshtë LAW 433-1 Procedurë Penale e Avancuar me Praktikë Gjyqësore Yasin Sezer, Prof. Asoc. Dr.
2012-2013 / Pranverë LAW 433-1 Procedurë Penale e Avancuar me Praktikë Gjyqësore Yasin Sezer, Prof. Asoc. Dr.