Kodi i Lëndës : LAW 415
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë LAW 415-1 Organizatat dhe institucionet ndërkombëtare Ferdinand Xhaferaj, PhD
2021-2022 / Vjeshtë LAW 415-1 Organizatat dhe institucionet ndërkombëtare Ferdinand Xhaferaj, PhD
2020-2021 / Vjeshtë LAW 415-1 Organizatat dhe institucionet ndërkombëtare Ferdinand Xhaferaj, PhD
2019-2020 / Vjeshtë LAW 415-1 Organizatat dhe institucionet ndërkombëtare Ferdinand Xhaferaj, PhD
2018-2019 / Pranverë LAW 415-1 Organizatat dhe institucionet ndërkombëtare Ferdinand Xhaferaj, PhD
2018-2019 / Vjeshtë LAW 415-1 Organizatat dhe institucionet ndërkombëtare Ferdinand Xhaferaj, PhD
2017-2018 / Pranverë LAW 415-1 Organizatat dhe institucionet ndërkombëtare Ferdinand Xhaferaj, PhD
2017-2018 / Vjeshtë LAW 415-1 Organizatat dhe institucionet ndërkombëtare Ferdinand Xhaferaj, PhD
2016-2017 / Pranverë LAW 415-1 Organizatat dhe institucionet ndërkombëtare Ferdinand Xhaferaj, PhD
2016-2017 / Vjeshtë LAW 415-1 Organizatat dhe institucionet ndërkombëtare Ferdinand Xhaferaj, PhD
2015-2016 / Pranverë LAW 415-1 Organizatat dhe institucionet ndërkombëtare Ferdinand Xhaferaj, PhD
2015-2016 / Vjeshtë LAW 415-1 Organizatat dhe institucionet ndërkombëtare Ferdinand Xhaferaj, PhD
2014-2015 / Pranverë LAW 415-1 Organizatat dhe institucionet ndërkombëtare Ferdinand Xhaferaj, PhD
2014-2015 / Vjeshtë LAW 415-1 Organizatat dhe institucionet ndërkombëtare Ferdinand Xhaferaj, PhD
2014-2015 / Vjeshtë LAW 415-2 Organizatat dhe institucionet ndërkombëtare Ferdinand Xhaferaj, PhD
2013-2014 / Vjeshtë LAW 415-1 Organizatat dhe institucionet ndërkombëtare Ferdinand Xhaferaj, PhD
2013-2014 / Vjeshtë LAW 415-2 International Organizations and Institutions Ferdinand Xhaferaj, PhD
2012-2013 / Pranverë LAW 415-1 Organizatat dhe institucionet ndërkombëtare Ferdinand Xhaferaj, PhD
2012-2013 / Pranverë LAW 415-2 International Organizations and Institutions Ferdinand Xhaferaj, PhD