Kodi i Lëndës : LAW 436
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë LAW 436-1 E Drejta Penale Ndërkombëtare Altin Shegani, Prof. Dr
2020-2021 / Pranverë LAW 436-1 E Drejta Penale Ndërkombëtare Bojana Hajdini, PhD
2019-2020 / Pranverë LAW 436-1 E Drejta Penale Ndërkombëtare Bojana Hajdini, PhD
2018-2019 / Pranverë LAW 436-1 E Drejta Penale Ndërkombëtare Ardita Alsula, PhD
2017-2018 / Pranverë LAW 436-1 E Drejta Penale Ndërkombëtare Bojana Hajdini, PhD
2016-2017 / Pranverë LAW 436-1 E Drejta Penale Ndërkombëtare Bojana Hajdini, PhD
2016-2017 / Pranverë LAW 436-2 E Drejta Penale Ndërkombëtare Bojana Hajdini, PhD
2015-2016 / Pranverë LAW 436-1 E Drejta Penale Ndërkombëtare Bojana Hajdini, PhD
2015-2016 / Pranverë LAW 436-2 E Drejta Penale Ndërkombëtare Bojana Hajdini, PhD
2014-2015 / Pranverë LAW 436-1 E Drejta Penale Ndërkombëtare Bojana Hajdini, PhD
2014-2015 / Pranverë LAW 436-2 E Drejta Penale Ndërkombëtare Bojana Hajdini, PhD
2013-2014 / Pranverë LAW 436-1 E Drejta Penale Ndërkombëtare Irvin Faniko, PhD
2012-2013 / Pranverë LAW 436-1 E Drejta Penale Ndërkombëtare Jola Xhafo, PhD
2012-2013 / Pranverë LAW 436-2 International Criminal Law Jola Xhafo, PhD