Kodi i Lëndës : LAW 535
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Vjeshtë LAW 535-1 E Drejtë Penale e Krahasuar Nertil Bërdufi, PhD
2018-2019 / Vjeshtë LAW 535-1 E Drejtë Penale e Krahasuar Nertil Bërdufi, PhD
2017-2018 / Vjeshtë LAW 535-1 E Drejtë Penale e Krahasuar Nertil Bërdufi, PhD
2016-2017 / Vjeshtë LAW 535-1 E Drejtë Penale e Krahasuar Nertil Bërdufi, PhD
2015-2016 / Vjeshtë LAW 535-1 E Drejtë Penale e Krahasuar Bojana Hajdini, PhD
2015-2016 / Vjeshtë LAW 535-2 E Drejtë Penale e Krahasuar Bojana Hajdini, PhD
2012-2013 / Pranverë LAW 535-1 E Drejtë Penale e Krahasuar Altin Shegani, Prof. Dr