Kodi i Lëndës : LAW 408
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2014-2015 / Vjeshtë LAW 408-1 Marrëdhëniet Juridike me Jashtë në Çështjet Penale Ferdinand Gjana, Prof. Dr