Kodi i Lëndës : LAW 439
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2018-2019 / Vjeshtë LAW 439-1 Viktimologji Arjan Lame, PhD
2016-2017 / Vjeshtë LAW 439-1 Viktimologji Vasilika Hysi, Prof. Dr
2015-2016 / Vjeshtë LAW 439-1 Viktimologji Bajram Yzeiraj, Prof. Asoc. Dr.