Kodi i Lëndës : LAW 432
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2012-2013 / Pranverë LAW 432-1 Mjekësi Ligjore Eduard Haxhihyseni, PhD