Kodi i Lëndës : LAW 432
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë LAW 432-1 Mjekësi Ligjore Nertil Bërdufi, PhD
2020-2021 / Pranverë LAW 432-1 Mjekësi Ligjore Ferdinand Xhaferaj, PhD
2019-2020 / Pranverë LAW 432-1 Mjekësi Ligjore Ferdinand Xhaferaj, PhD
2012-2013 / Pranverë LAW 432-1 Mjekësi Ligjore Eduard Haxhihyseni, PhD