Kodi i Lëndës : LAW 537
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë LAW 537-1 Aktorët në zbatimin e legjislacionit penal Gentjan Skara, PhD
2021-2022 / Vjeshtë LAW 537-1 Aktorët në zbatimin e legjislacionit penal Gentjan Skara, PhD
2020-2021 / Vjeshtë LAW 537-1 Aktorët në zbatimin e legjislacionit penal Gentjan Skara, PhD
2015-2016 / Pranverë LAW 537-1 Aktorët në zbatimin e legjislacionit penal Nertil Bërdufi, PhD
2014-2015 / Pranverë LAW 537-1 Aktorët në zbatimin e legjislacionit penal Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2014-2015 / Vjeshtë LAW 537-1 Aktorët në zbatimin e legjislacionit penal Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2012-2013 / Pranverë LAW 537-1 Aktorët në zbatimin e legjislacionit penal Yavuz Kaplan, Prof. Dr