Kodi i Lëndës : LAW 505
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë LAW 505-1 Selected Topics in Law and Security Saimir Shatku, PhD
2021-2022 / Vjeshtë LAW 505-1 Selected Topics in Law and Security Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2019-2020 / Vjeshtë LAW 505-1 Selected Topics in Law and Security Xhavit Shala, PhD
2018-2019 / Vjeshtë LAW 505-1 Selected Topics in Law and Security Xhavit Shala, PhD
2017-2018 / Vjeshtë LAW 505-1 Selected Topics in Law and Security Xhavit Shala, PhD
2017-2018 / Vjeshtë LAW 505-2 Selected Topics in Law and Security Xhavit Shala, PhD
2016-2017 / Vjeshtë LAW 505-1 Selected Topics in Law and Security Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2015-2016 / Vjeshtë LAW 505-1 Selected Topics in Law and Security Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2015-2016 / Vjeshtë LAW 505-2 Selected Topics in Law and Security Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2014-2015 / Vjeshtë LAW 505-1 Selected Topics in Law and Security Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2013-2014 / Vjeshtë LAW 505-1 Selected Topics in Law and Security Arjan Lame, PhD
2012-2013 / Pranverë LAW 505-1 Selected Topics in Law and Security Ferdinand Gjana, Prof. Dr