Kodi i Lëndës : LAW 404
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë LAW 404-1 Tema Specifike në Drejtësi Gentjan Skara, PhD
2020-2021 / Pranverë LAW 404-1 Tema Specifike në Drejtësi Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2019-2020 / Pranverë LAW 404-1 Tema Specifike në Drejtësi Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2018-2019 / Pranverë LAW 404-1 Tema Specifike në Drejtësi Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2017-2018 / Pranverë LAW 404-1 Tema Specifike në Drejtësi Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2016-2017 / Pranverë LAW 404-1 Tema Specifike në Drejtësi Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2015-2016 / Pranverë LAW 404-1 Tema Specifike në Drejtësi Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2014-2015 / Pranverë LAW 404-1 Tema Specifike në Drejtësi Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2014-2015 / Pranverë LAW 404-2 Tema Specifike në Drejtësi Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2013-2014 / Pranverë LAW 404-1 Tema Specifike në Drejtësi Xhavit Shala, PhD
2012-2013 / Pranverë LAW 404-1 Tema Specifike në Drejtësi Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2012-2013 / Pranverë LAW 404-2 Selected Topics in Legal Studies Ferdinand Gjana, Prof. Dr