Kodi i Lëndës : LAW 434
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë LAW 434-1 E Drejta Penale Evropiane Nertil Bërdufi, PhD
2020-2021 / Pranverë LAW 434-1 E Drejta Penale Evropiane Nertil Bërdufi, PhD
2019-2020 / Pranverë LAW 434-1 E Drejta Penale Evropiane Nertil Bërdufi, PhD
2018-2019 / Pranverë LAW 434-1 E Drejta Penale Evropiane Nertil Bërdufi, PhD
2017-2018 / Pranverë LAW 434-1 E Drejta Penale Evropiane Nertil Bërdufi, PhD
2016-2017 / Pranverë LAW 434-1 E Drejta Penale Evropiane Altin Shegani, Prof. Dr
2015-2016 / Pranverë LAW 434-1 E Drejta Penale Evropiane Altin Shegani, Prof. Dr
2014-2015 / Pranverë LAW 434-1 E Drejta Penale Evropiane Altin Shegani, Prof. Dr
2013-2014 / Pranverë LAW 434-1 E Drejta Penale Evropiane Altin Shegani, Prof. Dr
2012-2013 / Pranverë LAW 434-1 E Drejta Penale Evropiane Altin Shegani, Prof. Dr