Kodi i Lëndës : LAW 435
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Vjeshtë LAW 435-1 Krimi Financiar dhe Kibernetik Nertil Bërdufi, PhD
2018-2019 / Vjeshtë LAW 435-1 Krimi Financiar dhe Kibernetik Nertil Bërdufi, PhD
2017-2018 / Vjeshtë LAW 435-1 Krimi Financiar dhe Kibernetik Nertil Bërdufi, PhD
2016-2017 / Vjeshtë LAW 435-1 Krimi Financiar dhe Kibernetik Nertil Bërdufi, PhD
2015-2016 / Vjeshtë LAW 435-1 Krimi Financiar dhe Kibernetik Bojana Hajdini, PhD
2014-2015 / Vjeshtë LAW 435-1 Krimi Financiar dhe Kibernetik Evisa Kambellari, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Vjeshtë LAW 435-1 Krimi Financiar dhe Kibernetik Yasin Sezer, Prof. Asoc. Dr.
2012-2013 / Pranverë LAW 435-1 Krimi Financiar dhe Kibernetik Yavuz Kaplan, Prof. Dr