Stafi

Stafi Akademik

Ada Güven
Gjergji Sinani
Altin Shegani
Denard Veshi
Ilirjana Kaceli
Diplomuar për “Histori” në Universitetin e Tiranës. Studimet Master i ka kryer pranë Universitetit të Stambollit. Ka marre pjesë në trajnime të ndryshme brenda dhe jashtë vendit. Në Janar 2014, ka fituar titullin Doktor i Shkencave në “Histori” pranë Fakultetit Histori-Filologji në Universitetin e T
Vojsava Osmanaj
Gentjan Skara
Gentjan Skara: has a BA from Tirana University, an MA from Epoka University in European Studies and a LLM master program for “South East European Law and European Integration” from University of Graz. He is a PhD student in EU Law and National Legal System program at University of Ferrara.
Besa Ombashi
Bojana Hajdini
Enkelejda Koka
Ermira Tafani
Fatri Islamaj
Ferdinand Xhaferaj
Dr. Ferdinand Xhaferaj ka kryer studimet BA në Universitetin e Tiranës. Ka kryer studimet master për Siguri Ndërkombëtare dhe master për çështje të Sigurisë Kombëtare, në Naval Postgraduate School, SHBA dhe titullin "Doktor" nga Akademia e Mbrojtjes.
Ermal Mema
Erisa Datja
Esmeralda Dema
Fatjeta Resulmemaj
Fioralba Markja
Kelmend Nezha
Ka përfunduar studimet e larta për drejtësi në Universitetin e Tiranës në vitin 2010, ku aktualisht po ndjek edhe studimet Doktorale me temë “Përfshirja e qytetarëve në procesin e vendimmarrjes”. Nga tetori 2011 është bërë pjesë e BEDËR. Avokat i regjistruar pranë DhKA Tiranë prej vitit 2013.
Surja Shehi
Z. Surja Shehi ka mbaruar studimet si Mjek i Përgjithshëm (Msc. / MD) në Universitetin e Tiranës, në vitin 2008. Ai ka përfunduar një Specializim në Mjekësinë Ligjore në vitin 2017. Nga Shtatori 2019, ai mban pozicionin e Dekanit të Studentëve dhe Lektor në Departamentin e Drejtësisë.
Bib  Ndreca