𝐀𝐬𝐬𝐨𝐜. 𝐏𝐫𝐨𝐟. 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐥𝐮𝐜𝐚 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐚𝐫𝐨𝐜𝐜𝐢, pedagog në 𝐅𝐚𝐤𝐮𝐥𝐭𝐞𝐭𝐢𝐧 𝐞 𝐄𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐬𝐞̈ në 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐞𝐭𝐢𝐧 𝐓𝐨𝐫 𝐕𝐞𝐫𝐠𝐚𝐭𝐚 të Romës ndan me ju përshtypjet e tij mbi 𝐊𝐨𝐥𝐞𝐠𝐣𝐢𝐧 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐫 𝐁𝐞𝐝𝐞𝐫 dhe Shkollën Verore “𝐓𝐞𝐤𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐣𝐢𝐚 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐡𝐞 𝐋𝐢𝐠𝐣𝐢”

𝐀𝐬𝐬𝐨𝐜. 𝐏𝐫𝐨𝐟. 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐥𝐮𝐜𝐚 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐚𝐫𝐨𝐜𝐜𝐢, pedagog në 𝐅𝐚𝐤𝐮𝐥𝐭𝐞𝐭𝐢𝐧 𝐞 𝐄𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐬𝐞̈ në 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐞𝐭𝐢𝐧 𝐓𝐨𝐫 𝐕𝐞𝐫𝐠𝐚𝐭𝐚 të Romës ndan me ju përshtypjet e tij mbi 𝐊𝐨𝐥𝐞𝐠𝐣𝐢𝐧 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐫 𝐁𝐞𝐝𝐞𝐫 dhe Shkollën Verore “𝐓𝐞𝐤𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐣𝐢𝐚 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐡𝐞 𝐋𝐢𝐠𝐣𝐢” e cila u zhvillua në kuadër të bashkëpunimit mes dy universiteteve.

Gjatë shkollës verore rreth 50 pjesmarrës nga Departamenti i Ekonomisë dhe Departamenti i Drejtësisë të të dy universiteteve u njohën me zhvillimet më të fundit në teknologjinë financiare, impaktin që teknologjia do të ketë në sektorin financiar dhe domosdoshmërinë e kuadrit ligjor.