Departamenti i Drejtësisë pranë Kolegjit Universitar “Bedër” lançon nismën më të re “Bedër Law Blog”

Departamenti i Drejtësisë pranë Kolegjit Universitar “Bedër” lançon nismën më të re “Bedër Law Blog”
 
Nëpërmjet këtij Blogu synojmë postimin e shkrimeve të ndryshme në fushën juridike si dhe komentimin e çështjeve të gjykatave kombëtare dhe ndërkombëtare.
 
Postimi i parë fokusohet në hyrjen në fuqi të ndryshimit të parë lidhur me Hartën e re Gjyqësore. Ky postim është shkruar nga PhDc. Fioralba Markja dhe Msc. Erisa Datja.

📎Ju ftoj ta lexoni duke klikuar në linkun e mëposhtëm: https://law.beder.edu.al/sh/content/default/beder-law-blog-15-7/298/698