Gjyqi Simulues

Në kuadër të lëndës “Politikat Penale”, studentët e vitit të dytë të programit Master i Shkencave në Drejtësi - profili e Drejtë Penale organizuan gjyqin simulues me objekt shqyrtimin e kërkesës penale në ngarkim të të pandehurve për kryerjen e veprave penale:

-      “Vrasje me paramendim”;

-      “Mbajtja pa leje e armëve, armëve shpërthyese dhe municionit”;

-      “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”;

-      “Prodhimi dhe shitja e Narkotikëve”.

 

Gjyqi simulues u zhvillua me qëllim zbatimin në praktikë të leksioneve të marra përgjatë semestrit dhe përshtatjen e tyre me situatat e botës reale. Gjyqi simulues përmbante pjesën më të madhe të elementeve të një gjykimi real, duke përfshirë trajtimin e dëshmitarëve dhe dëshmive, si dhe dhënien e argumenteve përpara trupit gjykues, i cili dha verdiktin përfundimtar.

 

Nëpërmjet këtij projekti studentët patën mundësi të vendosnin në praktikë njohuritë e marra përgjatë semestrit duke bërë te mundur integrimin e dijeve teorike me praktikën profesionale.