Sfido urrejtjen

Në kuadër të aktiviteteve të zhvilluara ne fushën e së drejtës në vendin tonë, studentët e Drejtësisë ishin pjesë e projektit të përbashkët “Sfido urrejtjen”.

 

 Një bashkëpunim i AMA- së me Komisionerin për Mbrojtjen nga Diskriminimi trajtojnë temën: Sfido urrejtjen! “Menaxhimi i rasteve të përdorimit të gjuhës së urrejtjes me sfond fetar në formën e denigrimit, stereotipizimit dhe stigmatizimit”.

 

Studentët u njohën me evidentimin e arritjeve të projektit si edhe në prezantimin e Raportit të Monitorimit të kryer në kuadër të këtij projekti.

 

Ne prezantim ishin pranishëm z. Robert Gajda Komisioner për Mbrojtjen nga Diskriminimi, znj. Armela Krasniqi kryetare e AMA-së si dhe ekspert të tjerë të fushës.