The role of NDI in Albania

Në vijim të takimeve Brownbag Seminars, e ftuar ishte Zonja Ana Kovacevic, Drejtuese e NDI Albania - National Democratic Institute. Gjatë takimit me studentet e drejtësisë, Ana beri një prezantim të organizatës per t'u fokusuar më pas në një diskutim të hapur me studentët dhe pjesëmarrjen e tyre në politikëbërje dhe vendimmarrje. Temat kryesore që u prekën ishin angazhimi i grave dhe vajzave ne politikë, rritja e rolit të të rinjve në politike si dhe rrugët alternative për rritjen e këtij roli. Takimi ishte nje frymëzim për studentët e drejtësisë për të dhënë kontributin e tyre ne zhvillimin e mëtejshem të demokracisë ne vend.