Trajnim lidhur me ndihmën juridike parësore, dytësore dhe ofruesit e shërbimit

Departamenti i Drejtësisë pranë Kolegjit Universitar Bedër, në bashkëpunim me Drejtorinë e Zbatimit të Politikave dhe Administrimit të Ndihmës Parësore dhe Drejtorinë e Ndihmës Juridike Falas pranë Ministria e Drejtesise, zhvilluan me studentët një trajnim dyditor.

Përmes këtij trajnimi studentët u informuan mbi:

                      i. Ndihmën juridike parësore, dytësore dhe ofruesit e shërbimit;

                      ii. Rolin e Klinikave të Ligjit në ofrimin e këtyre shërbimeve;

                     iii. Mundësitë për angazhimin me praktika 3-mujore pune pranë DNJF dhe ofruesve të shërbimit.

 

Trajnues ishin znj. Patricia Pogaçe, znj. Klejda Poçi dhe znj. Suela Qevani.